ວິທີປ້ອງກັນໄວຣັສເຊື່ອງຂໍ້ມູນ

        ການປິດອໍໂຕຣັນ ຫຼື ປິດການເຮັດວຽກຂອງຄອມພີວເຕີ ບໍ່ໃຫ້ມັນເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄວຣັສຄອມພີວເຕີທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຣັນ ອັດຕະໂນມັດເວລາ ເປີດເຄື່ອງ ຫຼື ສຽບ USB, ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ໄວຣັສທີ່ຕິດມານຳ Flash drive ທຳການຣັນໂຕເອງ ເຊັ່ນວ່າ: ສ້າງ Shortcut ເອງ, ເຊື່ອງຂໍ້ມູນ, ທຳລາຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ອີກຫຼາຍຢ່າງ. ການປິດ Autorun ນີ້ກໍເປັນວິທີໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນໄວຣັສຄອມພີວເຕີ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດ “ວິທີປ້ອງກັນໄວຣັສ” ເຊິ່ງມີວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ປິດ Autorun ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ອ່ານເພິ່ມເຕິມ: ວິທີປ້ອງກັນໄວຣັສເຊື່ອງຂໍ້ມູນ