ກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນການຈຸ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ກອງປະຊຸມວາງແຜນເຂດຈຸດ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໂ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ການໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດວ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ຄວາມຈິງເບື້ອງຫຼັງບັນ...

ເມື່ອວັນຈັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2...


ອ່ານເພີ່ມ...

ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ບັນຫາ...

ໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນພືດສະພາປີ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ພິທີປາຖະກະຖາ ວັນໂທລະ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ພີທີ ເປີດບັ້ນເຊື່ອມຊ...


ອ່ານເພີ່ມ...

ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານ...


ອ່ານເພີ່ມ...
0123456789

ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ

     ໃນສະໄໝການເປັນປະທານປະເທດຂອງທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ໄດ້ອອກລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສະບັບເລກທີ 003/ປປທ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2012 ປ່ຽນແປນ ສະບັບເລກທີ 03/ປປທ ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2008.

pic2

     ເພື່ອກຳນກົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການຂອງຂະແໜງການລັດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢ່າງລວມສູນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ລາຍຮັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໄດ້ມອບເຂົ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມກຳນົດເວລາ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ນຳກົດໄວ້, ເຊິ່ງຄ່າທຳນຽມ ແມ່ນການເກັບຄ່າສິດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງລັດ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໂດຍຜ່ານຂະແໜງການຂອງລັດ ດ້ວຍຮູບການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຕນ່າງໆ.

    ຄ່າບໍລິການ ແມ່ນການເກັບຄ່າບໍລິການຮັບໃຊ້ທາງດ້ານບໍລິຫານວິຊາການ ຈາກຂະແໜງການຂອງລັດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍໜູນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ໂດຍຄ່າທຳນຽມ ຕ້ອງເປັນ “ອັດຕາດຽວກັນ” ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນລະດັບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຫຼັກການກຳນົດຄ່າບໍລິການວິຊາການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະດັບຄວາມອາດສາມາດສະໜອງການບໍລິການວິຊາການຂອງລັດ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ.

ກົດເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້

 

 

ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂ່າວ: https://www.idsala.com/2018/03/blog-post_44.html  ແລະ http://www.laogov.gov.la/LegalDoc/Pages/Document.aspx?ItemID=262