ການໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດໂທລະຄົມແຂວງອັດຕະປື

               ທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ມີ 4 ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມຄື: ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດ ສະຕາຣ໌ໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍ ໂທລະຄົມ ສາມາດຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສັນຍານໂທລະສັບກວມເອົາ 98% ພື້ນທີ່ຂອງບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ, ມີລະບົບສາຍແກ້ວໃຍແສງຄວາມຍາວທັງໝົດ 2,93​0 ກິໂລແມັດ ກວມເອົາ 05 ຕົວເມືອງ ແລະ ມີຫຼັກສະຖານີຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບ (BTS) ຈໍານວນທັງໝົດ 238 ຫຼັກສະຖານີ, ຕູ້ຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບລະບົບ 2 G ຈໍານວນ127 ຕູ້, ຕູ້ຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບລະບົບ 3G ຈໍານວນ 95 ຕູ້, ຕູ້ຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບລະບົບ 4 G ຈໍານວນ 09 ຕູ້, ການບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແບບມີສາຍຈໍານວນ 13,​395 ເລກໝາຍ , ແບບບໍ່ມີສາຍຈຳນວນ 147,373 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບມືຖືແບບຕື່ມເງິນຈຳນວນ 10,029,589 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບມືຖືແບບລາຍເດືອນຈໍານວນ 2,537 ເລກໝາຍ ໄດ້ຂື້ນທະບຽບເລກໝາຍໂທລະສັບທັງໝົດຈໍານວນ: 34,390 ເລກໝາຍ, ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 24,395 ປະຕູ, ທຽບໃສ່ປະຊາກອນເທົ່າ 17,47%