ກ່ຽວກັບສຳນັກງານ

       IMG 1712

      ສຳນັກງານ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງເທດສະບານແຂວງ ເຊີ່ງຂື້ນກັບບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື   ມີບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງທັງໝົດ 27 ຫ້ອງການ, ໃນນັ້ນມີພະນັກງານ- ລັດຖະກອນທັງໝົດ 754 ຄົນ, ຍິງ 411 ຄົນ.

 

 

ແຜນທີ່ສຳນັກງານ