ເມືອງສາມັກຄີໄຊ

       

ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເທດສະບານແຂວງ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 50,814 ກິໂລຕາແມັດ, ທິດເໜຶອຕິດກັບເມືອງລະມານ ແຂວງເຊກອງ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງພູວົງ ແລະ ເມືອງສະໝາມໄຊ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງໄຊເສດຖາ, ທິດຕາຕົກຕິດກັບເມືອງເມືອງປາກຊອງ ແຂວງຈຳປະສັກ.

atp2

ະຊາຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລຳເນົາລຽບຕາມລຳນ້ຳເຊກອງ ແລະ ເຊກະໝານເປັນຈຸດຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີເສັນທາງ 18B ຜ່ານເປັນເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດໄປສູ່ອະນຸພາກພື້ນຊື່ງເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ ມີທ່າອຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນເໝາະແກ່ການປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ເຮັດທຸລະກິດຄ້າຂາຍ, ການບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ. ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ປະກອບມີ 28 ບ້ານໃນນັ້ນມີ 2ບ້ານໃຫຍ່ຄື: ບ້ານໃຫຍ່ເຊກະໝານ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ໝື່ນຫົວເມືອງ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 37,614, ຍິງ 18,659ຄົນ, ມີຊົນເຜົ່າ ແຕ່ລະເຜົ່າມີຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ພາສາປາກເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.